Ychwanegiad 4-Bwlb Cyfres E-SolRx (230V)

Mae system SolRx E-Series 230V yn uned ffototherapi cartref corff llawn y gellir ei hehangu. Gellir defnyddio dyfais SolRx E-Series 230V Master ar ei phen ei hun, neu ar unrhyw adeg, ei chysylltu ag un neu fwy o ddyfeisiau Ychwanegiad SolRx E-Series 230V (fel y bwlb 6, E760 Add-On 230V a ddangosir yma) i caniatáu i chi ehangu eich uned ffototherapi cartref hyd at gyfanswm o bedwar ar hugain (24) o fylbiau; creu dyfais ffototherapi cartref aml-gyfeiriad cofleidiol gydag amseroedd triniaeth byr iawn.

Dim ond munudau y mae'n eu cymryd i gysylltu dyfeisiau SolRx E-Series Master ac Add-On gyda'i gilydd gan ddefnyddio'r colfachau adeiledig, a chortynnau cysylltiad trydanol syml. Mae llithryddion plastig ar y gwaelod a'r dolenni ar yr ochrau yn caniatáu i'r dyfeisiau gael eu gosod yn unigol i greu unrhyw siâp aml-gyfeiriad a ddymunir, o banel gwastad mawr, i uned blygu i'w storio. Mae'r holl unedau'n cael eu cludo wedi'u cydosod yn llawn ac yn cydymffurfio â US-FDA ac Health Canada.

Sylwch na fydd dyfeisiau Add-On yn gweithredu heb ddyfais Meistr.

Dim ond munudau y mae'n eu cymryd i gysylltu'r dyfeisiau E-Series Master ac Add-On gyda'i gilydd gan ddefnyddio'r colfachau adeiledig ac i gysylltu'r ceblau trydanol rhwng y dyfeisiau. Mae llithryddion plastig ar y gwaelod a'r dolenni ar yr ochrau yn caniatáu i'r dyfeisiau gael eu lleoli'n unigol i greu unrhyw siâp aml-gyfeiriadol a ddymunir, o banel gwastad mawr i'w blygu ar ei gilydd i'w storio, a safleoedd di-rif rhyngddynt. Mae'r holl unedau'n cael eu cludo wedi'u cydosod yn llawn ac yn cydymffurfio â US-FDA ac Health Canada.

Sylwch na fydd dyfeisiau Add-On yn gweithredu heb ddyfais Meistr.

I ddysgu am y maint mwyaf posibl a ffurfweddau bylbiau yr E-Gyfres system ffototherapi, cliciwch ar y botwm isod.

DYSGU MWY

 

UD $1,695.00 - UD $2,095.00

E-Gyfres SolRx 230V Defnyddir dyfeisiau ychwanegu i ehangu System E-Gyfres bresennol. Nid oes ganddynt amserydd adeiledig na llinyn cyflenwad pŵer felly ni ellir eu gweithredu ar eu pen eu hunain - mae angen dyfais Meistr yn gyntaf bob amser. Mae dyfais Ychwanegiad E-Gyfres yn cael ei chyflenwi â chaledwedd i gysylltu'r colfachau a set o “Seli Bwlch” tenau y gellir eu defnyddio os oes angen i orchuddio'r bwlch rhwng dyfeisiau cyfagos.

Mae dyfeisiau ychwanegu yn cynnwys gwarant cynnyrch 4 blynedd, gwarant bwlb 1 flwyddyn, gwarant cyrraedd, a chludo am ddim i'r rhan fwyaf o leoliadau yng Nghanada ac UDA; i gyd yn gynwysedig yn y pris.

Nid oes unrhyw beth arall y mae angen i chi ei brynu i ehangu eich System E-Gyfres bresennol a lleihau eich amseroedd triniaeth.

Gwybodaeth ychwanegol

Pwysau Llongau

Llongau Dimensiynau

Pwysau Dyfais

50 pwys (23 kg)

Dimensiynau Dyfais

73 × 21 × 3.5 yn (185 × 53 × 9 cm)

Band tonnau

Band cul UVB (uchafbwynt 311 nm, Philips /01)

Nifer y Bylbiau ►

Rhif Rhan Bwlb

Philips TL100W/01-FS72 (100 wat y bwlb)

Bandiau Tonnau Amgen

UVA (PUVA), UVB-band eang, Cysylltwch â Solarc am ragor o wybodaeth

Gofynion trydanol

220 i 240 folt, 50/60Hz, cyflenwad pŵer daear 3-pong

Folteddau Eraill

Rheoleiddio

Trwydded Dyfais Feddygol Health Canada #12783, US-FDA 510(k) #K103204

Dewisiadau

Ychwanegiad, Ychwanegiad + Ffan Cleifion, Ychwanegiad + Ffenest Acrylig Clir