SolRx UV-Brws

Ar gyfer triniaeth croen y pen, gellir gosod yr affeithiwr UV-Brush dewisol yn gyflym i ffon SolRx 100-Series. Mae'r conau bach â blaen gwag (neu'r “gwrych”) yn symud y gwallt allan o'r ffordd yn effeithlon ac yn caniatáu i'r golau gyrraedd croen y pen. Mae'r Brws UV ynghlwm wrth y ffon gan ddefnyddio'r un rhigolau â'r platiau agorfa. Mae hyn yn cymryd eiliadau yn unig ac nid oes angen unrhyw offer. Sylwch sut mae'r UV-Brush yn ystwytho i gydymffurfio â siâp y pen a chynyddu ardal gyswllt y ddyfais.

UD $50.00

mewn stoc

Defnyddir y Brws UV trwy wahanu'r gwallt yn gyntaf ger yr ardal i'w drin. Yna, gyda symudiad chwyrlïol, symud yr amrywiaeth o gonau yn nes at groen y pen nes eu bod yn cyffwrdd neu bron yn cyffwrdd â chroen croen y pen. Y canlyniad a ddymunir yw y bydd y rhan fwyaf o'r gwallt yn gorwedd rhwng conau'r brwsh (neu "blew"), gan adael tyllau ymadael y côn gyda golygfa dda o groen pen, a chyda rhwystr cyfyngedig yn unig gan weddill y llinynnau gwallt. Fodd bynnag, mae hon yn broses anfanwl sy'n dibynnu ar hyd gwallt, trwch, a sgil y defnyddiwr.