Sbectol Staff Amddiffynnol UV

Mae “Gwydrau Staff” Amddiffynnol UV ar gyfer defnydd y tu allan i'r bwth yn unig a byddant yn ffitio dros y mwyafrif o sbectolau presgripsiwn. Bwriedir ei ddefnyddio gan staff ffototherapi yn unig. Nid yw'n cael ei argymell i gleifion ei ddefnyddio yn ystod triniaeth oherwydd nad ydynt yn selio'n llwyr i'r wyneb - defnyddiwch gogls claf yn lle hynny. Wedi'i gyflenwi â'r llawes storio plastig du a ddangosir. Bydd yr holl arlliwiau gogl a gynigir yma yn darparu amddiffyniad UV, ond dim ond yr arlliw ambr fydd yn rhwystro golau glas, i'r rhai sy'n pryderu am y perygl golau glas.

UD $15.00

Yn cwrdd â Safon Diogelu Laser ANSI Z136.1 a Safon Effaith ANSI Z87.1. Cyfeirir at y sbectol hyn weithiau fel “UV Shields”. Wedi'i wneud yn UDA.

Gwybodaeth ychwanegol

pwysauDim
Tint

Ambr, Gwyrdd, Clir