Rhybudd Mercwri

Rhybudd: Mae lampau fflwroleuol yn cynnwys MERCURY. Ar gyfer gweithdrefnau trin diogel, mesurau i'w cymryd rhag ofn y bydd toriad damweiniol, ac opsiynau ar gyfer gwaredu ac ailgylchu; os gwelwch yn dda cliciwch yma. Gwaredu neu ailgylchu yn unol â deddfau cymwys.

mercwri mercwri
Dim arian byw garbage
Ailgylchu mercwri