Storfa Bylbiau Band Eang UVB

Lliw Philips /12   RHYBUDD: Mae bylbiau band eang UVB yn llawer llai cyffredin ac wedi 4 i 5 gwaith yn fwy o botensial llosgi croen na'u cymheiriaid band cul UVB. Mae amseroedd a dosau triniaeth UVB-band eang fel arfer yn llawer llai na'r rhai ar gyfer band cul UVB. Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynghylch beth i'w archebu, gofynnwch i Solarc.

LightSources FS72T12 UVB HO bawd uvb-band eang

FS72T12/UVB/HO

Solarc FSX72T12 UVB HO bawd uvb-band eang

FSX72T12/UVB/HO

PhilipsFS72T12 UVB SL bawd uvb-band eang

FS72T12/UVB/SL

FS40T12 UVB BP bawd uvb-band eang

FS40T12/UVB

Solarc PL L36W FSUVB bawd uvb-band eang

PL-L36W-FSUVB

LightSource FS20T12 UVB BP bawd uvb-band eang

FS20T12/UVB

Solarc FSX24T12 UVB HO S bawd uvb-band eang

FSX24T12/UVB/HO

PhilipsPL S 9W 12 2P bawd uvb-band eang

PL-S9W/12/2P