System Ansawdd ISO-13485

Mae Solarc Systems yn credu bod system ansawdd gref yn hanfodol i ddylunio a gweithgynhyrchu dyfeisiau meddygol diogel ac effeithiol.

Er mwyn sicrhau hyn, rydym wedi datblygu a chynnal System Ansawdd a gydnabyddir gan y Gymdeithas Safonau Rhyngwladol (ISO). Mae'r Ardystiad ISO-13485 uchel yn benodol i weithgynhyrchwyr dyfeisiau meddygol, ac mae'n cwmpasu pob agwedd ar y busnes; o ddylunio, caffael a chynhyrchu yr holl ffordd i gyflenwi a boddhad cwsmeriaid. Rydym yn ddarostyngedig i lawer o reolaethau; gan gynnwys adolygiadau rheoli, archwiliadau mewnol, ac archwiliadau trydydd parti blynyddol.

Beth mae hyn yn ei olygu i chi? Cynnyrch o ansawdd uchel cyson a gwasanaeth rhagorol.

Rydym yn gweithio'n galed i wasanaethu chi. Mae ein tystebau yn siarad drostynt eu hunain.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth reoleiddiol, megis gofynion Health Canada a FDA.

Solarc ISO13485 Systemau Ansawdd ISO